ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS DAILĖS SKYRIUS

FOTO GALERIJA

Mokyklos istorija

 

Svarbesnės datos:

1982-06-17 Anykščių LDT sprendimu Nr.166 įkurtas Anykščių miesto moksleivių tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas.

1989 m. kombinatas reorganizuotas į techninės kūrybos centrą.

1990 m. – Moksleivių techninės kūrybos ir darbo namai.

1993 m. Anykščių rajono valdybos potvarkiu Nr. 62-V, Anykščių moksleivių techninės kūrybos ir darbo namai reorganizuoti į Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokyklą. Nuo šios datos skaičiuojamas dailės mokyklos amžius .

2000-04-21 nutrauktas vairuotojų mokymas.

2002-07-01 darbą baigė siuvimo būrelis.

2004-09-13 aviamodeliuotojų būrelis perkeliamas į Sporto mokyklą.

2010-02-01 dėl sunkmečio laikinai panaikinami ankstyvojo (darželinukų) ir neformaliojo (suaugusiųjų) dailės ugdymo kursai.

2015-09-01 mokykla persikelia į naujas patalpas (K.Ladigos g. 3). Senojoje mokykloje įsteigiama Kūrybos ir dailės mokyklos muziejinė ekspozicija (J.Biliūno g. 21). Mokykloje vėl įsteigiami ankstyvojo ir suaugusiųjų ugdymo kursai bei trejų metų trukmės pradinio ugdymo kursas.

2018-2019 m.m. mokyklos dailės pagrindinio ugdymo kursą baigs 23 laida o pradinio ugdymo kursą (trejų metų trukmės) 2 laida.

2020 rugsėjo 01 dieną po reorganizavimo pakeistas pavadinimas į Anykščių meno mokykla.