INFORMACIJA MOKINIAMS IR TĖVAMS

Tėvelių dėmesiui

Pagal Anykščių rajono savivaldybės Tarybos  2020-05-28 d. sprendimą Nr.1-TS149 mokesčius už mokslą privalote sumokėti iki einamojo mėnesio 20d. Mokesčius mokėti bankiniu pavedimu į Anykščių meno mokyklos sąskaitą LT547182100000142671. Įmonės kodas 190049642. Paskirtis: už mokslą, instrumento nuomą, (mokinio vardas pavardė) 

DĖL KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOJE
2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

DIENYNAS

STOJANTIESIEMS

MUZIKOS PAMOKŲ TVARKATAŠTIS 2021-2022 m.m.

DAILĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2021-2022 m.m.

DARBO ORGANIZAVIMO ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI

DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ

REAGAVIMAS Į PATYČIAS AR SMURTINĮ ELGESĮ

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

MOKSLEIVIŲ  VERTINIMO  TVARKOS  APRAŠAS

DARBO LAIKAS