INFORMACIJA MOKINIAMS IR TĖVAMS

Tėvelių dėmesiui

Pagal Anykščių rajono savivaldybės Tarybos  2020-05-28 d. sprendimą Nr.1-TS149 mokesčius už mokslą privalote sumokėti iki einamojo mėnesio 20d. Mokesčius mokėti bankiniu pavedimu į Anykščių meno mokyklos sąskaitą LT547182100000142671. Įmonės kodas 190049642. Paskirtis: už mokslą, instrumento nuomą, (mokinio vardas pavardė) 

MOKINIŲ VEŽIOJIMO APRAŠAS 

DĖL KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOJE
2022–2023 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

DIENYNAS

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

MUZIKOS PAMOKŲ TVARKATAŠTIS 2022-2023 m.m.

DAILĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 m.m.

DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ

REAGAVIMAS Į PATYČIAS AR SMURTINĮ ELGESĮ

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

MOKSLEIVIŲ PAŽANGOS, PASIEKIMŲ VERTINIMO
TVARKOS APRAŠAS
S

DARBO LAIKAS