Korupcijos prevencija

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

Atmintinė

Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija siekiama didinti Anykščių meno mokyklos funkcijų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą.

Darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašais. Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų.

Svarbu, jog darbuotojai

*nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos įtaria;

*nebandytų patys atlikti tyrimo;

*jei kas svarbu – užsirašyti laiką, datą ir smulkmenas;

*užrašus, svarbius dokumentus laikyti saugioje vietoje prieš atiduodant asmeniui, atsakingam už korupcinio pobūdžio nusižengimų tyrimą;

*nebūti abejingiem ir pranešti apie pastebėtus pažeidimus.