Informacija norintiems mokytis

PRAŠYMAS priėmimui (Mokiniams)(.PDF) (.DOC)

PRAŠYMAS priėmimui (Suaugusiems) (.PDF) (.DOC)

Mokykla vykdo Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir Neformaliojo vaikų švietimo programas

Muzikos skyriuje:

  • FŠPU Pradinio muzikinio ugdymo programa (4 metai)-  teikia galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkretaus instrumento muzikinės raiškos savybėmis. Mokomasi akordeono, eufonijos, fleitos, fortepijono, gitaros, kanklių, klarneto, saksofono, smuiko, solinio dainavimo, trimito, trombono dalykų, muzikos rašto ir kultūros pažinimo, ansamblinio muzikavimo.  Baigusiems šią  programą išduodami mokyklos pažymėjimai.
  • FŠPU Pagrindinio  muzikinio ugdymo programa (4 metai)- teikia pasirinktos muzikos srities, kūrybinės ir meninės raiškos formavimą, gilinami  praktiniai grojimo instrumentu įgūdžiai. Į pagrindinio muzikinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą. Baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimai.
  • NVŠ Išplėstinio muzikinio ugdymo programa (1-3 metai)skirta mokiniams norintiems plėtoti ir gilinti pasirinkto instrumento valdymo galimybes, lavinti muzikinius kūrybinius gebėjimus. Į šią programą priimami mokiniai baigę Pagrindinio muzikinio ugdymo programą.
  • NVŠ Mėgėjų muzikinio ugdymo programa (4 metai) – teikia muzikos suvokimo pagrindinius elementus ir atlikimo įgūdžius, supažindina su įvairiais muzikos stiliais, kūrinių formomis, ugdo specifinius grojimo instrumentu gebėjimus.
  • NVŠ Suaugusiųjų mėgėjų  muzikinio ugdymo programa( 1 metai) –  teikia galimybę mokytis groti pasirinktu instrumentu.

Dailės skyriuje:

  • FŠPU Pradinio dailės ugdymo programa (3 metai)-  teikia galimybę susipažinti su plastine raiška (piešimo, tapybos, skulptūros technikomis), dailės pažinimu. Baigusiems šią  programą išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
  • FŠPU Pagrindinio dailės ugdymo programa (4 metai)-  teikia galimybę mokytis piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, dailėtyros pagrindų. Baigusiems šią  programą išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
  • NVŠ ankstyvo dailės ugdymo programa (1 metai) – kurios metu vaikai turi galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus bei prigimtines menines galias.
  • NVŠ Išplėstinio dailės ugdymo programa (1 metai)-  teikia galimybę pradinių klasių mokiniams, norintiems mokytis spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos, neturintiems galimybės mokytis FŠPU programoje.
  • NVŠ Suaugusiųjų dailės ugdymo programa( 1 metai) – teikia galimybę sistemingai plėtoti bendrąsias dailės kompetencijas.

Stojantieji pateikia – gimimo liudijimo arba asmens dokumento kopiją priėmimo dieną.

Smulkesnė informacija teikiama Tel. 8 381 50746, 50747 , 8 61564846 El.p. anyksciumm@gmail.com